Witamy w Agrochatce! 

Agrochatka.pl

Zagroda Edukacyjna

Kierujemy naszą ofertę również do osób z dysfunkcjami słuchu, którym jest trudniej znaleźć odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsce, gdzie mogłyby odpocząć i nauczyć się czegoś nowego.

Proponowane przez nas zajęcia polegają na aktywnym działaniu dostosowanym do wieku i możliwości uczestników, radosnej twórczości i zabawie. Nasza sala dydaktyczna spełnia wymogi bezpieczeństwa określone przez Polski Związek Głuchych, m.in. posiada sygnalizację świetlną zagrożenia. Ponadto uczestnik pozna rozkład gospodarstwa i trasy komunikacyjne, co jeszcze bardziej zwiększy jego bezpieczeństwo. Wysokiej jakości sprzęt audiowizualny- laptop, projektor, tablica interaktywna, umożliwia osobom głuchym i niedosłyszącym rzeczywisty udział w zajęciach i dobrą komunikację z prowadzącymi. Dzięki temu uczestnicy są bardziej aktywni i zaangażowani, przez co lepiej przyswajają przedstawione treści dydaktyczne.

Forma prowadzenia zajęć i metody pracy działają na różne zmysły (dotyk, smak, powonienie), a samodzielne wykonanie, np. chlebka daje dużo radości i satysfakcji z uczestnictwa w warsztatach.